Tisztelt Látogató!

Amennyiben úgy érzi, hogy településünk biztonsága fontos az Ön számára, és egyesületünk folyamatos működéséhez hozzá kíván járulni, kérjük támogasson bennünket!

Adójának 1%-val is támogathatja az Egyesületetünket! Adószámunk:
18502882-1-07
Köszönjük!

Községünkben térfigyelő rendszer működik

Éves beszámoló a Kajászói Polgárőr Egyesület
2011-ben végzett tevékenységéről

A Kajászói Polgárőr Egyesület 2011.-es évben 32 regisztrált fővel kezdte meg feladatai ellátását.

Az év folyamán több rendezvény biztosítását bonyolította le az egyesület. Májusban a Falunapot, júniusban a fogathajtó versenyt, szeptemberben arató , októberben a szüreti felvonulást biztosítottuk.

Év végéig összesen 974 óra járőrszolgálatot adtunk, összesen 7081 km tettünk meg, ami azt jelenti, hogy havonta átlag 590 km megy a szolgálati gépkocsi. Ez havi 25-26.000.-Ft üzemanyag költséget jelent. A szolgálati Niva gk. továbbra is rendelkezésünkre állt, azonban többször pár napos leállás előfordult meghibásodás miatt. A szolgálati gépkocsi forgalmi érvényessége 2011. decemberében lejárt, a műszaki vizsgáztatást azonban csak 2012 februárjában sikerült elvégezni.

A járőrszolgálaton kívül 480 órát dolgoztunk egyéb területen, melyek magukban foglalják a tábor lebonyolítása, szervezése, munkamegbeszélések, térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos szervezési és az egyesület egyéb feladataival kapcsolatos munkavégzést.

A szolgálatok ellátása során rendkívüli események nem voltak.

A Kajászói Önkormányzat, működésünkhöz továbbra is biztosította az irodahelyiséget illetve 1 db flottás előfizetéses mobiltelefonnal bővítette a korábban adott készülékeket, melyet a szolgálatvezető kapott.

A helyi önkormányzattal és a Gárdonyi Rendőrkapitánysággal a kapcsolatunk továbbra is kiválónak mondható, a szinte heti rendszerességgel történő megkeresések sem ritkák.

A község közigazgatási területén ismerté vált bűncselekmények száma a korábbi évekhez képest stagnálást mutat. A Gárdonyi Rendőrkapitányságtól kapott statisztikai mutatók alapján a vagyon elleni bűncselekmények száma a megalakulásunk pillanatában, 2007-ben,71 volt, majd azóta minden évben 20-22 körüli számot mutat. Ezek közül a vagyon elleni bűncselekmények közül legalább a 40-50%-a a külterületeken, nyaralótelkeken keletkezik. 2011-ben egyébként lopás 13 esetben, betöréses lopás 9 esetben történt a községben.

Bízunk abban, hogy ez a mutatószám tükrözi azt, hogy a polgárőr egyesület jól végzi a munkáját, illetve, hogy ez a közbiztonsági helyzet továbbra is így tartható, valamint a kiépítésre kerülő térfigyelő rendszerrel megerősítve, a polgárőrség még hathatósabb, eredményesebb munkát tud majd végezni.

Az egyesület bevételei a következő forrásokból származtak:

A farsangi bál megrendezése, majálison a tombolából befolyt összeg, FMPSZ által utalt az OPSZ pályázatán elnyert összeg, tagdíjak, szervezett vasgyűjtés során befolyt összeg, valamint a lakosság által adományozott összeg.

Az egyesület vezetése az év során 7 alkalommal tartott vezetőségi megbeszélést, az elnök 4 alkalommal vett részt a megyei polgárőr szövetség ülésén Székesfehérváron.

Kétség kívül a 2011-es év egyik legnagyobb projektje, hogy egyesületünk kezdeményezésére, az Önkormányzat támogatásával, térfigyelő rendszer kiépítéséhez kezdtünk hozzá, melyhez szakmai hozzájárulását adta a Gárdonyi Rendőrkapitányság is. Az Önkormányzattól erre a célra 1.250.000.-Ft-ot kaptunk, valamint a lakosság körében szórólapozást végeztünk adománygyűjtéssel kapcsolatosan, valamint lakossági fórumot szerveztünk a térfigyelő rendszer megismertetése, céljainak felvázolása végett.

Több ezzel foglalkozó céget is megkerestünk, ahonnan árajánlatokat kértünk, majd az egyesületünk a Microsys Hungary Kft. árajánlatát fogadta el, akik december hónapban a térfigyelő rendszerhez szükséges eszközöket, szoftvereket le is szállították. Jelenleg a tervezés szakasza folyik, majd ezek után az E-ON engedélyével megkezdődhetnek a telepítés helyein az áramellátás kialakítása, valamint telepítés.

Egyesületünk történetének második legnagyobb „vállalkozása” volt 2011.júl.3-9-ig első alkalommal megrendezett Kajászói Polgárőr Ifjúsági tábort, mely során 19 gyermek táboroztatását hajtottuk végre. A tábor során a gyerekek kiválóan érezték magukat, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, mely a folytatásra ösztönöz bennünket.

A lebonyolításhoz, a tábor hasznos eltöltéséhez szakmai segítséget kaptunk a Gárdonyi Rendőrkapitányságtól, a Váli tűzoltóktól, a Fejér Megyei Katasztrófavédelemtől és nem utolsó sorban az AMS mentőszolgálat speciális mentőitől., A tábor helyszínét ellátását biztosította Önkormányzatunk és óriási meglepetésre a falu lakosságától nem remélt támogatást kaptunk.

A polgárőrség továbbra is 1 db, nem lakott családi ház távfelügyeletét látja el.

A 2011-es évben 6 alkalommal, a posta felkérésére, kézbesítő kísérést is végrehajtott az egyesület.

Taglétszámunk az év végén 32 fő volt úgy, hogy 1 új tagot jelentkezett ,egy bajtársunk, Sinka István viszont 2011. júniusában elhunyt.

Az új polgárőr törvény előkészületei során,- ami 2012.február 01-én lépett hatályba – együttműködési megállapodást kötöttünk a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal, ezen belül a Gárdonyi Rendőrkapitánysággal. Ezen megállapodás értelmében törvényesen végezzük és végezhetjük a jövőben is munkánkat.

A jövőben is törekszünk az önkormányzattal és a rendőrséggel, egyéb más társszervekkel a jó kapcsolat megtartására, vállalt kötelezettségeinknek megfelelően igyekszünk a lakosság rendelkezésére állni a lehető legtöbb alkalommal, folyamatos jelenlétünkkel növelni biztonságérzetüket.

Folyamatosan szervezünk oktatásokat a jövőben, hiszen az új törvény értelmében csak képzett polgárőrök végezhetnek el már csak feladatokat.

Karazsinecz Zsolt
elnökKajászó, 2012. március 22.